T-MED ปัญญาไทคลินิกการแพทย์แผนไทย

บริการ

แพทย์แผนไทย

- ให้บริการตรวจรักษา ทำหัตถการรักษาโรคกลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ รวมทั้งการให้คำแนะนำในการดูแลตัวเอง

- บริการนวดเพื่อสุขภาพ(นวดไทย/การนวดน้ำมัน/การประคบสมุนไพร) นวดเพื่อการรักษาและแก้อาการ การตอกเส้น การย่ำขาง การทับหม้อเกลือและหัตถการทางการแพทย์แผนไทยอื่น ๆ

แพทย์บูรณาการ

- แพทย์พื้นบ้าน ตรวจรักษา จ่ายยา การให้คำแนะนำในการรักษาโรคทั่วไปและเฉพาะทาง

- การตรวจ QRMA เพื่อการแนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้น

บริการ

 • การตรวจรักษาโดยแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ หมอพื้นบ้าน

 • ยาสมุนไพร

 • นวดป้องกันและฟืนฟู

 • นวดแก้อาการ

 • นวดตอกเส้น

 • ทับหม้อเกลือ

 • ย่ำขาง

 • รีดเส้น

 • นวดน้ำมัน

 • นวดประคบ

 • เผายา

 • อบสมุนไพร

 • พอกตา / พอกเข่า / พอกนิ้วมือ-เท้า

 • บ่งต้อ

 • อยู่ไฟ / โปรแกรมสตรีหลังคลอด

นวดแผนไทยนับเป็นภูมิปัญญาของชาวไทยที่สืบทอดกันมาช้านาน เชื่อว่าเริ่มต้นจากความสัมพันธ์สายใยภายในครอบครัวที่ช่วยเหลือกันเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย ฟกช้ำ ด้วยการสัมผัสจับต้อง หรือกดจุดบริเวณที่มีอาการ5 เช่น สามีภรรยานวดให้กัน ลูกนวดให้บิดามารดา หลานนวดให้ปู่ย่าตายาย จนเกิดความชำนาญและช่วยเหลือเพื่อนบ้านต่อไป ในที่สุดก็เกิดเป็นอาชีพหมอนวดขึ้น การนวดไทยเป็นการเพื่อผ่อนคลาย เพื่อ

1.ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ทำให้เลือดสามารถไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย และกระตุ่นระบบประสาทต่างๆ ของร่างกาย

2.ช่วยคลายกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนตัว และยืดหยุ่นได้ดีขึ้น เพื่อป้องกันการเป็นพังผืด

3.ช่วยกระตุ้นระบบน้ำเหลืองให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกาย

4. ช่วยไล่ลมในร่างกาย ไม่ทำให้ท้องอืด

5. ผ่อนคลายเมื่อยล้าจากการทำงาน