สถาบันปัญญาไท

คอร์สระยะสั้น

คอร์สระยะสั้น


1. หลักสูตรระยะสั้น

2.1. ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง เรียน 3 เดือน

2.2. หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง เรียน 3 อาทิตย์

2.3. หลักสูตรนวดเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

2.4. หลักสูตรนวดไทย 60 ชั่วโมง เรียน 2 อาทิตย์ สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น


2. คอร์สระยะสั้น สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น

3.1. นวดแผนไทย /Thai Massage ½ วัน

3.2. นวดน้ำมัน /Oil Massage ½ วัน

3.3. นวดเท้า /Foot Massage ½ วัน

3.4. นวดแผนไทย /Thai Massage 1 วัน

3.5. นวดน้ำมัน /Oil Massage 1 วัน

3.6. นวดเท้า /Foot Massage 1 วัน

3.7. นวดแผนไทย /Thai Massage 3 วัน

3.8. นวดน้ำมัน /Oil Massage 3 วัน

3.9. นวดเท้า /Foot Massage 3 วัน

3.10. นวดแผนไทย /Thai Massage 5 วัน

3.11. นวดรักษา 5 วัน

3.12. นวดย่ำขาง 5 วัน